inicio mail me! sindicaci;ón

Jeleń we mgle

Taki kicz wczoraj mi się zmalował. Akwarela 15 x 22cm.

Jeleń

Akwarele 14 x 21 cm.