inicio mail me! sindicaci;ón

Wpisy z styczeń, 2008

Książkospis 2008

” Przepaść” N. Evans (8)

” Dziecko zwane niczym” D. Pelzer (10)

” Nieznośna lekkość bytu” M. Kundera

” Pani Kimble” J. Haigh

” Szaman morski” K. O. Borchardt (10)

” Oskar i pani Róża” E. E. Schmitt (10)

” Pan Ibrahim i kwiaty koranu” E.E. Schmitt (9)

” Dziecko Noego” E.E. Schmitt

” Przypadek Adolfa H. ” E.E. Schmitt (8)

” Kiedy byłem dziełem sztuki” E.E Schmitt

” Znaczy kapitan” K. Borchardt (*)

„Szaman morski” K. Borchardt (*)