inicio mail me! sindicaci;ón

Wpisy z listopad, 2006

listopadowo

pustostan w wirze…

mgnienie czasu

Otuliłam się w szal utkany z dobrych wspomnień…
Czuję się w nim… nieobecna…