inicio mail me! sindicaci;ón

mgnienie czasu

Otuliłam się w szal utkany z dobrych wspomnień…
Czuję się w nim… nieobecna…

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)