inicio mail me! sindicaci;ón

Majowy sad

(15×21 cm). Papier z Action, 300g farby Białe noce, Renesans i Van Gogh

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)