inicio mail me! sindicaci;ón

Getto

2006rok

Moja „mała ojczyzna”.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)