inicio mail me! sindicaci;ón

„Problemy” z cyklu: przedmioty w naszym życiu

\"Problemy\"

„Problemy” nr.1 rok 1973.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)