inicio mail me! sindicaci;ón

„Problemy” z cyklu przedmioty w naszym życiu

\"Problemy\"

Z miesiecznika „Problemy” nr.7 rok 1971.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)