inicio mail me! sindicaci;ón

Organizacja i zarządzanie

Problemy

„Problemy” nr.5, 1972 rok.

Z dedykacją dla informatyków.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)