inicio mail me! sindicaci;ón

A tu lecą mi na głowe…

Akwarelka ok. 10cm na 15 cm.

Piękny mamy październik w tym roku :)

Pozdrawiam wszystkich!

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)