inicio mail me! sindicaci;ón

vanitas vanitatum et omnia vanitas

cmentarz 2015r.

Stary niemiecki cmentarz,w puszczy Noteckiej.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)