inicio mail me! sindicaci;ón

A po drugie…też sowa :)

Format pocztówkowy. Zentage.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)