inicio mail me! sindicaci;ón

Kawa

Moja codzienna, wielka- mała przyjemność :) Miłego dnia!

Format A5, farby Sonnet, papier 300g.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)