inicio mail me! sindicaci;ón

Łąki łan

Łąka, akwarela, papier 300g, farby Sonnet i Renesans, (15×13 cm)

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)