inicio mail me! sindicaci;ón

Zimowy pejzaż


Akwarela, format A5, farby Sonnet i Renesans-cobalt, papier 300g.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)