inicio mail me! sindicaci;ón

Kruki

Jedna z większych moich prac 21 x 30 cm. Akwarela. Inspiracja z internetu.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)