inicio mail me! sindicaci;ón

Wieże

Akwarela 16 x 19 cm. Wieże kościoła w Sierakowie.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)