inicio mail me! sindicaci;ón

Wyjałosłowienie

Słowa, słowa, słowa….

kraty duszy,

bezdenna pułapka uczuć,

jałowy bezkres nicości.

Odpowiedz

Zanim umieścisz komentarz wypełnij okienko poniżej.

Ile liter A jest w słowie Daszka? (cyferką)